Nước ép Puree/ NFC
Sơ ri

Sơ ri
Thông tin sản phẩm

NO

Standard

Specification

 1. Color

  Orange red to red

 2. Odor and flavor

  Typical of fresh ripe Acerola

 3. Brix

  Min 7.0

 4. Acid

  0.6 - 1.0

 5. pH

  3.5 - 4.0