Được thành lập năm 1995, với bề dày lịch sử hình thành và phát triển, công ty cổ phần Nafoods Group đã đưa những sản phẩm nông nghiệp là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam khẳng định thương hiệu trên toàn cầu.

Lịch sử hình thành
& phát triển

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu trong việc tạo ra chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, bền vững, cạnh tranh toàn cầu.

Sứ mệnh

Tạo ra các sản phẩm nghiệp tự nhiên, an toàn, thân thiện môi trường cho cộng đồng; Đem lại giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, người lao động và xã hội.

Giá trị cối lõi

Kiên định

với chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp cạnh tranh toàn cầu.

Tập trung

Phát triển đội ngũ nhân sự trung thành, chuyên nghiệp gắn với văn hóa Nafoods.

Có trách nhiệm

Với khách hàng, cổ đông, người lao động, cộng đồng và môi trường.

Thị trường xuất khẩu

  • Châu Âu
  • Hàn Quốc
  • Mỹ
  • Trung Đông
  • Nhật Bản
  • Úc