Trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực Châu Á trong lĩnh vực sản xuất chuỗi giá trị nông nghiệp cạnh tranh toàn cầu.

Nafoods đã có những bước phát triển ấn tượng trong thời gian vừa qua; trở thành một trong những doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu các sản phẩm rau củ quả lớn nhất tại Việt Nam và đang không ngừng nỗ lực chinh phục thị trường quốc tế. Nafoods xác định nguyên tắc kinh doanh là gắn kết một cách hài hoà giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm với xã hội, hướng đến phát triển bền vững.

  • Xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến sản xuất chế biến và xuất khẩu.
  • Tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự đủ Tâm – Tầm - Tài